PRAVIDLÁ GOLFU NA STIAHNUTIE

Golfový slovník podľa abecedy:

A

Albatros – výsledok na jamke o tri údery pod par

B

Back spin – spätná rotácia, výsledok úderu, pri ktorom loptička po dopade napríklad na grín za jamku sa vracia späť smerom k jamke
Ball – (ból) loptička
Birdie
– (be:rdy) výsledok na jamke o jeden úder pod par
Bogey
– (bu:gy) výsledok na jamke o jeden úder nad par
Bunker
– piesková prekážka na golfovom ihrisku

C

Caddie – (keddy) v priamom preklade nosič, pomocník golfistu pri hre, nosí hráčovi palice, radí mu, pomáha pri taktike a podporuje ho aj psychicky

Clubhouse – klubovňa
Clubhead – (klabhed) hlava palice, ktorou sa odpaľuje loptička
Cut – (kat) rozdelenie štartovej listiny na tých, ktorí postupujú do finále turnaja a tých, ktorí pre slabší výkon cutom „neprešli“, zvyčajne býva po dvoch kolách turnaja zo 4 alebo 3 hracích kôl

D

Divot – vyseknutý drn trávy pri údere, najmä pri odpaloch železom
Driving range – plocha určená na tréning dlhých úderov, cvičná lúka
Driver – drevo, drevená palica, ktorou hráč začína hru odpalom
Drop – spustenie loptičky na hraciu plochu z ruky, ruka je pritom vodorovne natiahnutá, hráč drží loptičku dvomi prstami a spustí ju voľným pádom, čiže „dropuje“ – takto sa riešia niektoré herné situácie

E

Eagle – (ígl) výsledok na jamke o dva údery pod par
Etiketa – kódex správania sa na golfovom ihrisku a pri golfovej hre.
Profesionál – PRO hráč, ktorý si zarába hrou na turnajoch alebo trénovaním a vyučovaním golfu

F

Fairway – hracia dráha, nižšie kosená tráva
Flight – (flajt) skupina dvoch-troch hráčov, maximálne štyroch, v súčasnej angličtine sa skôr používa výraz group alebo ball
Fore! – (fór) varovný signál, výkrik upozorňujúci na to, že letiaca loptička môže niekoho ohroziť, napríklad divákov alebo ďalších hráčov, po výkriku sa treba skrčiť a chrániť si najmä hlavu

G

Golf-marshal – maršal kontroluje dodržiavanie poriadku a správania sa na golfovom ihrisku
Golf-shop (Pro-shop) – obchod s golfovým tovarom, palicami, loptičkami, bagmi, oblečením i všetkými drobnosťami, ktoré patria k výbave golfistu, tiež to býva miesto, kde si hráč zaplatí green-fee (poplatok), žetóny na drajving a nahlasuje tee-time (štartovací čas)
Golfový set – sada rôznych palíc (drevo, železá, patre) s bagom – nevyhnutná výbava každého golfového hráča
Green – jamkovisko, časť ihriska s najnižšie strihanou trávou a jamkou
Green-fee – poplatok za hru na ihrisku
Green-keeper – správca trávnatých plôch na golfovom ihrisku, ktorý je zodpovedný za celkový vzhľad ihriska, kosenie a hnojenie trávnatých plôch, narezávanie vlajok a pod
Grip – rúčka golfovej palice, zväčša z gumy

H

Handicap – hendikep (HCP), číslo udávajúce výkonnosť hráča (koľko rán nad par ihriska v priemere zahrá na 18-jamkovom ihrisku)
Hole – jamka
Hole in One – jamka zahraná na jeden úder

CH

Chip – čip, nízka rana alebo prihrávka na grín z relatívne krátkej vzdialenosti od neho, pri ktorej sa loptička na grín spravidla dokotúľa

I

Iron – železo, železná golfová palica

M

Marker – predmet v podobe žetónu na označenie pozície loptičky pred jej vzatím z jej posledného miesta, aby nasledujúcemu hráčovi neprekážala pri hre v okolí jamky
Metric book – berdie karta, hráč ju používa na svoje poznámky ku hre, značí si napríklad vzdialenosti, číslo palice, ktorou z určitej pozície hral, smer vetra na ihrisku, robí si poznámky o terénnych zvláštnostiach a o tom, na čo si má dávať pozor – to všetko v cvičnom kole, aby pri súťažných kolách hral s väčšou istotou

O

Out of bounds – hranica ihriska, býva značená bielymi kolíkmi, miestne pravidlá umožňujú vyznačiť hranicu ihriska aj inak

P

Par – predpísaný počet úderov na jednej jamke, závisí od dĺžky dráhy a náročnosti
PGA (Professional Golfer Association) – organizácia združujúca golfových profesionálov. (možno logo z internetu)
Pin position – miesto označujúce polohu jamky, na významných ihriskách je ku každej jamke v berdie karte napísané, koľko metrov od začiatku grínu je navŕtaná a z ktorej strany – napríklad 4 metre zľava
Pitch – lob, rana s vyššou dráhou letu, ktorou hráč stojaci od grínu vo vzdialenosti až niekoľkých desiatok metrov chce loptičku dostať na grín, resp. čo najbližšie k jamke (v prípade, že ju dostane priamo do jamky, podaril sa mu pitch-in)
Putt – pat, krátka rana na jamkovisku, ktorou sa hráč usiluje dostať loptičku priamo do jamky, patuje sa s palicou zvanou pater, v poslednom čase sa na ihriskách často objavuje tzv. belly pater – pater s dlhšou rúčkou, ktorú si hráč opiera o brucho
Putter – palica používaná na spravidla najkratší úder, doťuknutie loptičky do jamky

R

Range balls – cvičné lopty, nikdy sa s nimi nehrá na ihrisku, používajú sa iba na cvičné odpaly na driving range (na cvičnej lúke)
Rough – raf, vysoká, málo pestovaná tráva po okraji hracej dráhy

S

Sand wedge – palica s veľkým sklonom úderovej plochy (tiež „wedžka“), určená hlavne pre hru v bankri, hráč s ňou vykonáva tzv. sand shot – úder, ktorým sa snaží dostať loptičku z bankra na hraciu plochu
Score Card
– karta na zapisovanie výsledku hráča na jednotlivých jamkách, sú v nej aj dĺžky jednotlivých jamiek, par, hendikepový index i miestne pravidlá
Shaft
– (šaft) násada, tyčka, na ktorej je pripevnená hlava palice a grip
Swing – golfový švih pri odpale

T

Tee – tíčko, podstavec pod loptičku
Trolley – vozík používaný na prepravu bagu po ihrisku, jeho súčasťou môže byť aj držiak na score kartu, dáždnik či fľašu, vozík môže byť ručný alebo elektrický, poháňaný malým motorom s batériou – pri ňom sa okrem rýchlosti dá nastaviť aj vzdialenosť, ktorú má vozík samostatne prejsť

Golfový slang

Bežec – loptička, ktorá po údere neletí
Číslo – výsledok zahraný na ihrisku
Dalmatínec – 101 úderov na kolo
Hendikepka
– hendikepová karta hráča
Kapusta – rough, vysoká tráva
Kedík – caddie, ktorý hráčovi pomáha, čiže – hovorovo povedané – „kedí mu“
Krtko – pokazená rana, pri ktorej sa palica pri údere zaborí viac do zeme, ako by zasiahla loptičku, výsledkom býva neprimerane krátka či nepresná rana a veľký vyseknutý drn trávy
Párok – jamka zahraná v pare
Pičmárk – jamka po dopade loptičky
Pláž – bunker, piesok
Tarzan – loptička, ktorá preletí stromom
Turista – horší hráč
Špička – rana zahraná špičkou palice
Volské oko – loptička zaborená v bunkeri tak, že si okolo seba po dopade rotáciou vytvorila vyvýšený mantinel piesku, ktorý sťažuje ďalší úder palicou
Žabka – loptička skákajúca za letu po vode, podobne ako plochý kameň
Žiletky – (blade) – železá pre lepších hráčov