Aktualita pre rok 2019

Informuj sa ..

A3_GOLF_20193

Prázdninový GOLF KEMP

A3_GOLF_20192

ZIMNÁ PRÍPRAVA
Vhodná na zlepšenie golfovej hry. V uzavretom priestore (INDOOR) alebo formou zájazdu do južnejších a klimaticky teplejších krajín.
Dĺžka tréningovej hodiny je 50 min alebo v prípade tréningu v zahraničí individuálne (dohodou).

GOLFOVÉ LEKCIE
Tréning krátkej, dlhej hry, putovanie/putting, pravidlá a etika golfu.
Dĺžka tréningovej hodiny je 50 min.

SKUPINOVÝ TRÉNING DETÍ
Pre deti od 6 do 16 rokov.
V jednej skupine max 5 osôb, skupiny rozdelené na začiatočníkov a pokročilých a single handicap.
Dĺžka tréningovej hodiny je 50 min.

ZELENÁ KARTA (HCP 54)
Oprávnenie hry na golfovom ihrisku je kurz, ktorý je zostavený z 10 hodín strávených na cvičných plochách golfového ihriska s PRO trénerom. Naučíte sa hrať chip, pitch, putt, full swing, ale taktiež etiku a pravidlá golfu.
Súčasťou kurzu je aj skúška spôsobilosti, ktorá sa uskutočňuje na golfovom ihrisku. Aby ste úspešne zložili skúšku spôsobilosti  a stali ste sa golfistom, mali by ste preukázať znalosť pravidiel golfu, golfovej etiky a hernej spôsobilosti.
Po tejto skúške je vám pridelený handicap (HCP) 54 a môžete začať hrávať so svojimi priateľmi.
10 tréningových hodín po 50 min.

PROBLEMATIKA HRY – COURSE MANAGEMENT
Hra s trénerom na 9 jamiek.
Dve tréningové hodiny po 50 min.